thirty-ninth TED translationMarco Tempest: Ang salamangka ng mga katotohanan at kasinungalingan (at mga iPod)
TEDGlobal2011, filmed july 2011, posted august 2011
Translated into Filipino by Schubert Malbas
Reviewed by Polimar Balatbat