mga biskwit


nabawasan ng isa dahil kinain na 'yung condensada flavor